Get Adobe Flash player

Nieuwe webcontent voor www.steward.nu, categorie Schoolstewardtekstredactie

Voor de website www.steward.nu heb ik de teksten her- en geschreven.

Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van het programma Schoolsteward. Waarom? De maatschappij individualiseert en daarmee ook de leerlingen. Op nog veel scholen moet iets gebeuren op het gebied van veiligheid, orde en respect.

Een schone, rustige en veilige school voor iedereen. Een illusie? Nee. Door de leerlingen niet als boeman aan te wijzen maar juist onderdeel van de oplossing te maken, bereiken we dit samen. Het programma Schoolsteward heeft veel successen geboekt, en nog steeds. Onze missie: tolerantie op elke school. Iedereen moet zich toch veilig kunnen voelen in zijn/haar leeromgeving?


® 2010-2019 Sabine Broks Teksten
Alle rechten voorbehouden